W najbliższą niedzielę 22.04.2022 r. – Niedzielę Bożego Miłosierdzia, zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 12.30 do godz.16.00. O godz. 15.00 – GODZINA MIŁOSIERDZIA

Pan Jezus mówił do siostry Faustyny:                                                                                                                                                                                                   „Ile razy usłyszysz, jak zegar bije godzinę trzecią, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (Dz 1572).

„Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową … , a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciótką chwilę” (Dz 1572).

„Nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją” (Dz  1320).

Zapraszamy do wspólnej modlitwy we własnych intencjach, a także za Polskę i świat.