W lipcu i sierpniu zapraszamy na Msze święte wg następującego porządku:

NIEDZIELE I ŚWIĘTA – godz. 9:00, 11:30, 18:00

DNI POWSZEDNIE – godz. 18:00