Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością  Chrystusa.   św. Hieronim

W dniach 14 – 20 kwietnia br. przeżywaliśmy XVI Tydzień Biblijny. Rozpoczął się Niedzielą Biblijną i Ósmym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. W tym roku są to Dzieje Apostolskie. Hasło tegorocznego Narodowego Czytania to: Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie. Patronat honorowy nad Ósmym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego objęli: Arcybiskup Stanisław Gądecki i Kardynał Kazimierz Nycz

Tydzień Biblijny rozpoczyna się w dniu, w którym na Marszach dla życia manifestujemy swoje stanowisko w obronie każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech ten czas będzie dla nas zachętą do codziennego czytania Pisma Świętego, a ta wystawiona w naszej świątyni Biblia, stania się naszą Księgą Życia i drogowskazem na jego zawiłych drogach.